BASISSCHOOL MARIAGAARDE

Mariagaarde is een familiale buurtschool gelegen in de Tuinwijk aan de groene rand van het Rivierenhof.

We zijn een katholieke dialoogschool waarbij het welzijn van elk kind voorop staat. Vertrekkende vanuit katholieke waarden en normen verwelkomen we iedereen en leren we met elkaar in dialoog gaan op zoek naar verbinding.
    
MARIAGAARDE = SAMEN

We streven met onze familiale buurtschool naar het creëren van een thuisgevoel.  We zijn een oefenplaats voor een samenleving in een diverse en steeds veranderende maatschappij. 
Kwink doet ons groeien in positief om te gaan met elkaars verschillen. Zo leren we wat eigen en wat anders is, wat verbindt en wat onderscheidt. We worden sociaal en emotioneel vaardig. 
MARIAGAARDE = LEREN

Het is als school onze taak om onze kinderen kennis en vaardigheden bij te brengen.
We creëren hiervoor een krachtige leeromgeving. 
 
Om betrokkenheid uit te lokken vertrekken we vanuit de leefwereld en interesses van de kinderen. Aansluitend voorziet de leerkracht een doelgericht en gedifferentieerd aanbod.
Bij jonge kinderen vinden we het belangrijk dat ze de wereld rondom zich ontdekken door te experimenteren. Ze leren spelenderwijze. Stap voor stap wordt het leren meer geleid en bouwen we op naar zelfstandig leren leren. 
We geloven dat motorische vaardigheden de basis vormen om de totale ontwikkeling zoveel mogelijk kansen te geven. Daarom geven we hier extra aandacht aan. 
We stellen als doel dat kinderen onze school verlaten als zelfstandige en verantwoordelijke leerlingen. Daarom zetten we bij de kleuters in op zelfredzaamheid en keuzes leren maken. In de lagere school ondersteunen we dit door contract- en hoekenwerk, dagkaarten en weekplanners,…
In de kleuterschool werken we met menggroepen om het leren van en met elkaar te stimuleren. In de hele school voorzien we leeftijdsoverschrijdende momenten om op verschillende ontwikkelingsvelden te leren van en met elkaar. Tutorlezen, meerdaagse uitstappen, gezelschapsspelen, niveaugroepen klasintern, techniekdag, forum… 
MARIAGAARDE = ZORGEN
 
We kijken breed naar de ontwikkeling van elk kind en proberen hen maximaal te laten ontplooien. Dit leerproces gebeurt met vallen en opstaan. Hierbij willen wij onze leerlingen op maat ondersteunen door in te spelen op deze noden. De totale ontwikkeling van het kind zien wij als vertrekpunt én als doel.