Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een nieuwe regeling uitgewerkt voor de bescherming van persoonlijke gegevens van EU-burgers.
Die Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG),
ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd,
wordt op 25 mei 2018 van toepassing. De AVG geeft een wettelijk kader aan de verplichtingen waaraan scholen moeten voldoen als ze persoonsgegevens verwerken. De AVG houdt een verstrenging in van de privacyregels en zal dus ook voor scholen gevolgen hebben.
Wat dit voor onze school inhoudt kan je in onderstaande documenten lezen.