UPDATE 23/10/2020

Beste ouders,
Zoals gezegd zal ook het onderwijs over schakelen naar code oranje.
Wat wil dit nu concreet zeggen voor onze school?

  • Binnen een straal van 200 meter moet er een mondmasker gedragen worden tijdens de inlooptijden:
    8:00 – 8:45
    15:15 – 16:00
    Behoud hier ook zeker de 1,5 meter afstand.
  • Kinderen worden ’s morgens afgezet aan de poort. Hier zullen leerkrachten staan om ze op te vangen en eventueel naar de klas te brengen.
  • Het afhalen op de speelplaats zal terug in kleinere groepen gebeuren.
    Tijdens het wachten aan de poort en op de speelplaats vragen we ook voldoende afstand te bewaren (1,5 meter).
    Ook vragen we hier om leerkrachten op dat moment niet meer aan te spreken, maar indien nodig een afspraak te maken.
  • De oudercontacten na de herfstvakantie zullen digitaal verlopen.
  • De hygiëne maatregelen blijven extra belangrijk.
  • De sponsortocht zal doorgaan, maar hier werken we aan een alternatief, omdat we omwille van corona geen beroep meer mogen doen op ouders.
  • Extra aandachtspunt: de veiligheid rond de school. Regelmatig zien we onveilige toestanden: auto’s die fout parkeren, auto’s die draaien wanneer er kinderen wandelen/fietsen, …
    Zowel aan de schoolstraat als aan het basketplein.
    Kinderen zien niet altijd deze gevaren. Het is dus belangrijk extra voorzichtig te zijn en indien nodig iets verder te parkeren.

UPDATE 20/10/2020

Beste ouders,
Vannacht hebben we vernomen dat we tot aan de herfstvakantie tijd krijgen om over te schakelen naar code oranje.
Voor onze school wil dit zeggen dat we verder aandacht blijven besteden aan de hygiënemaatregelen.
Ook betekent dit dat de kinderen terug afgezet moeten worden aan de poort en dat het afhalen herbekeken moet worden.

Hoe we dit allemaal zullen organiseren, laten we jullie vrijdag 23/10 weten.
Zo kunnen we hiermee starten vanaf 26/10.

Mijn kind is ziek. Wat nu?