Welkom

Beste bezoeker,

Van harte welkom in onze basisschool Mariagaarde.
We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat je in ons stelt.
Het schoolteam zal zich ten volle inzetten voor de opvoeding en het onderwijs van je kind.
Je kan van ons een christelijk ge´nspireerde opvoeding
verwachten.
We hopen dat we samen kunnen werken om de doelstellingen en afspraken die gelden voor onze school te realiseren.

Op onze website kunt u heel wat informatie, nieuwtjes, foto's, filmpjes, ... vinden.
De algemene en praktische informatie van onze school kunt u lezen in de
nieuwe schoolbrochure voor het schooljaar 2016-2017.

Afbeelding invoegen
 


Nieuwtjes
 

 

Verhuis van ons secretariaat

De week van maandag 5 december tot en met vrijdag 9 december 2016 verhuist het secretariaat naar het nieuwe gebouw. Gedurende deze week zullen de directie en de secretariaatsmedewerkers niet bereikbaar zijn. Voor dringende zaken wordt een telefoonpermanentie voorzien. Bedankt om hiermee rekening te houden.

 

Aanmelden voor het schooljaar 2017-2018
 
Na de kerstvakantie start het aanmelden voor het schooljaar 2017-2018. Zoals gebruikelijk zijn er 2 periodes voorzien:
 
 • Aanmelden met voorrang: aanmelden van broers, zussen en kinderen van personeel. Dit kan van dinsdag 10 januari 2017 9.30u tot en met dinsdag 24 januari 2017 17.00u.
 • Alle andere kinderen kunnen aangemeld worden vanaf dinsdag 14 februari 2017 9.30u tot en met dinsdag 7 maart 2017 17.00u
Aanmelden gebeurt online op de website www.meldjeaan.antwerpen.be
 
 
De schoolbrochure 2016-2017 staat online.
 
De schoolbrochure 2016-2017, met de wijzigingen die vanaf dit schooljaar van toepassing zijn, staat online. Je vindt de brochure hier.
 
 

Aanpassing aan onze schooluren. Let op!
 
Vanaf 1 september wijzigen onze schooluren. De dag start nog steeds om 8.30u, maar de voormiddag zal van nu elke schooldag om 12.10u eindigen. De namiddag begint vanaf nu om 13.25u. Misschien even wennen, maar dankzij deze aanpassing zal elk lesblok 50 minuten duren, wat een groot voordeel is voor zowel leerlingen als leerkracht. De schooldag eindigt zoals voorheen om 15.35u.
 

 
Afbeelding invoegen 
 
Met deze foto van de zesdeklassers die onze school verlaten, nemen we afscheid van het schooljaar 2015-2016.
Een fijne vakantie allemaal!

 
Nieuw turnmateriaal in gebruik genomen.
 
 
De opbrengst van de sponsortocht was dit schooljaar voorzien voor de aankoop van materiaal voor onze turnzaal. Turnmateriaal is duur. Onze leerkrachten zijn dan ook blij dat ze het nieuwe materiaal in gebruik kunnen nemen.
 
Afbeelding invoegen 
 
  
Facultatieve vrije dagen voor het schooljaar 2016-2017
 
   • Maandag 3 oktober 2016
   • Vrijdag 3 februari 2017
 
 
Pedagogische studiedagen voor het schooljaar 2016-2017
 
   •  Maandag 19 september 2016
   • Woensdag 11 januari 2017
 
Meerdaagse uitstappen schooljaar 2016-2017
 
   • Boerenkamp 1e en 2e leerjaar: groep 1: 22 en 23 september 2016
   • Boerenkamp 1e en 2e leerjaar: groep 2: 28 en 29 september 2016
   • Bosklassen 5e en 6e leerjaar: 17 tot en met 20 oktober 2016
 

Niet vergeten


Kijk ook op onze Facebookpagina voor meer info.

 
De nieuwe schoolbrochure met enkele aanpassingen in het schoolreglement voor het schooljaar 2015-2016 is terug te vinden bij downloads.