Capaciteit van de school voor schooljaar 2024-2025

Sinds het schooljaar, 2013-2014 geven we elk jaar de maximum capaciteit van onze school door voor het volgende schooljaar. De capaciteit is het maximum aantal leerlingen waarvoor onze school op dit moment plaats heeft. Als aanvulling op het schoolreglement maken wij jaarlijks voor de aanmeldingsperiode de capaciteit en het aantal vrije plaatsen bekend.
U vindt dit dan ook terug op deze website.

Let op! Capaciteit is niet hetzelfde als open plaatsen.Het aantal open plaatsen = capaciteit – de leerlingen die reeds in de school aanwezig zijn en in de school blijven.

  • Uiteraard moet er ook rekening gehouden worden met zittenblijvers en kinderen die de school verlaten.
  • Voor de leerlingen van de kleuterschool wordt de capaciteit per geboortejaar doorgegeven.
  • Voor de leerlingen van de lagere school gebeurt dit per leerjaar.
KleuterschoolCapaciteit
Geboortejaar 2022               
Geboortejaar 2021
Geboortejaar 2020
Geboortejaar 2019      
44 leerlingen     
44 leerlingen
44 leerlingen
44 leerlingen 
Lagere school Capaciteit
Eerste leerjaar 
Tweede leerjaar                    
Derde leerjaar
Vierde leerjaar
Vijfde leerjaar
Zesde leerjaar
44 leerlingen 
44 leerlingen     
44 leerlingen 
44 leerlingen 
44 leerlingen 
44 leerlingen 

Inschrijvingen van leerlingen

Hoe kinderen worden ingeschreven in een school is wettelijk bepaald. In Antwerpen gebeurt dit via het centraal aanmeldingsregister: CAR afgekort. Dit volgt het decreet dat voorschrijft hoe inschrijven dient te gebeuren.  

Hoe gaat dit in zijn werk?

Ouders melden zich aan op het CAR via de computer. Deze aanmeldingen worden op het einde van de periode verwerkt. De aangemelde ouders worden via e-mail of via de post ingelicht in welke school zij hun kind definitief kunnen inschrijven. De ouders maken vervolgens een afspraak met de betreffende school om de nodige formulieren te ondertekenen en hun kind hierdoor definitief in te schrijven.

Gegevens verwerken?

Gedurende het eerste trimester wordt er door de studiewijzer (beheerder CAR) de maximumcapaciteit opgevraagd voor de verschillende leeftijdsgroepen. Er wordt hierbij rekening gehouden met het percentage indicator en niet-indicator leerlingen reeds aanwezig op de school en het percentage van die leerlingen die wonen in de onmiddellijke omgeving van de school.  Als laatste vragen ze de verhouding tussen afstand en tijd. Wanneer zij al deze gegevens hebben kunnen zij de gegevens verwerken van de aangemelde ouders.

Voorrangsgroepen

In het decreet zijn er verschillende voorrangsgroepen voorzien. De eerste groep zijn de broers en zussen van de kinderen in de school. Zij kunnen zich als eerste aanmelden en daarna inschrijven in de school. De volgende voorrangsgroep zijn indicator of niet niet -indicator-kinderen.  Als laatste komen de overige kinderen aan bod.
Voor onze school betekent dit concreet, dat tijdens de eerste periode, de broers en zussen aangemeld en ingeschreven worden, en dat in een tweede periode de overige kinderen  mogen aanmelden en inschrijven indien ze toegelaten zijn. De periodes worden bepaald door het LOP en de data voor deze periodes worden bekend gemaakt  tijdens  het eerste trimester van het schooljaar. De verhouding tussen afstand en tijd is voor onze school 30% afstand en 70% tijd.

Informatiemomenten:

Wij organiseren informatiemomenten (voor schooljaar 2024-2025) om kennis te maken met de school. Hiervoor moet u vooraf inschrijven via het secretariaat (03/272.06.73)

27 februari om 19u

1 maart om 14u

5 maart om 14u

7 maart om 9u

Indien u niet aanwezig kan zijn op de gezamenlijke informatiemomenten en kennis wilt maken met de school, volstaat een afspraak. Wij stellen u in een persoonlijk contact graag onze school voor en beantwoorden op dat moment jullie vragen.

Inschrijving:Indien je kind toegelaten is voor onze school, vragen we u volgende stappen te volgen: 
Stap 1:Een afspraak is noodzakelijk. Dit kan telefonisch op 03/272.06.73.
Stap 2:Wanneer u naar school komt, vragen we u om mee te brengen:    
– De ISI+ kaart van het kind    
– Het KidsID van het kind    
– Enkel voor de lagere school: recentste rapport 
Tijdens het inschrijvingsmoment worden de nodige  papieren ondertekend.

 
Instapmomenten:
Uw kleuter mag, wanneer hij of zij, 2,5 jaar geworden is, het volgende instapmoment naar school komen. Deze momenten zijn wettelijk vastgelegd en zijn de volgende:    
– De eerste schooldag na de zomervakantie.    
– De eerste schooldag na de herfstvakantie.    
– De eerste schooldag na de kerstvakantie.    
– De eerste schooldag in februari.    
– De eerste schooldag na de krokusvakantie.    
– De eerste schooldag na de paasvakantie.    
– De eerste schooldag na de Hemelvaartdag.


Wanneer kunnen we niet tot inschrijving gaan?

1) De maximumcapaciteit van een klas wordt overschreden:

Voor elke klas wordt er een maximumcapaciteit bepaald. Deze maximumcapaciteit wordt ingevoerd om de veiligheid van de kinderen te kunnen garanderen.
Voor de kleuterschool is de maximumcapaciteit vastgelegd op 100 kleuters.
Voor de lagere school 130 leerlingen.
Wanneer de maximumcapaciteit van een klas overschreden wordt, kunnen we niet overgaan tot inschrijving. In dit geval wordt het kind geweigerd.
U krijgt hiervoor een weigeringsformulier en wordt u in het aanmeldingsregister ingeschreven. Wanneer er plaatsen vrij komen wordt de volgorde van het aanmeldingsregister gerespecteerd.

2) Inschrijving onder ontbindende voorwaarden:

Wanneer er door het CLB een oriënteringsverslag is geschreven voor het Buitengewoon Onderwijs kunnen we inschrijven onder ontbindende voorwaarden. Dit verloopt als volgt:
1. De school gaat na of er een attest is.    
2. De leerling wordt ingeschreven onder ontbindende voorwaarden.    
3. Er wordt een onderzoek opgestart of er de nodige draagkracht aanwezig is binnen de school.    
4. Er wordt een beslissing genomen of de inschrijving al dan niet geldig blijft.    
5. Het lokaal overleg platform (LOP) wordt binnen de 4 dagen van de beslissing op de hoogte gebracht. Bij weigering gaan zij verder bemiddelen.