Welkom

Beste bezoeker,

Van harte welkom in onze basisschool Mariagaarde.
We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat je in ons stelt.
Het schoolteam zal zich ten volle inzetten voor de opvoeding en het onderwijs van je kind.
Je kan van ons een christelijk geïnspireerde opvoeding verwachten.
We hopen dat we samen kunnen werken om de doelstellingen en
afspraken die gelden voor onze school te realiseren.

Op onze website kunt u heel wat informatie, nieuwtjes, foto's, filmpjes, ... vinden.
De algemene en praktische informatie van onze school kunt u lezen in de
nieuwe schoolbrochure 2019-2020.
 

Kijk ook op onze Facebookpagina voor meer info.
 
 

 
Omwille van het coronavirus zijn de lessen voorlopig

opgeschort tot 3 april
 
Extra informatie kan u terugvinden via volgende links: 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
 
https://www.atlas-antwerpen.be/nl/corona/wat-zijn-de-regels-over-corona-in-belgie?fbclid=IwAR0A22cQbjkrTu-7nJ806aSVqyl-VVfeoE1h-hE2rKOMEE6khPOMh4V0F3I
 
https://www.info-coronavirus.be/nl/