Scholengemeenschap

VZW Katholiek Onderwijs Deurne

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvoering en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Bijna 4000 kinderen en 300 beroepskrachten zoals directie, leerkracht, administratief - en onderhoudspersoneel maken er deel van uit.
Vele ouders en familieleden zijn hierbij betrokken, vele vrijwilligers in oudercomités, raden en schoolcomités maken zich dienstig. We mogen zeggen dat het vrij onderwijs te Deurne erg belangrijk is.
In de ontwikkeling van de parochies ontstonden er 3 parochiale jongensscholen en meerdere meisjesscholen van de Zusters van Vorselaar en de Zusters Apostelinnen.
In 1974 kwamen deze scholen samen onder één schoolbestuur: Katholiek Onderwijs Deurne.
Sinds 1992 werd ook het beheer van de gebouwen aan de decanale vzw overgedragen.
Het dagelijks beheer gebeurt door de plaatselijke directies en de afgevaardigde beheerder. De raad van bestuur komt ongeveer tienmaal per jaar samen en neemt de beslissingen voor het bestuur.
 
Onze school behoort samen met alle katholieke scholen van Deurne tot dezelfde scholengemeenschap:


V.Z.W. Katholiek Onderwijs Deurne
Palinckstraat 57 - 2100 Deurne

Coördinerend directeur:   Bernaerts Kris
Voorzitter:   Wouters Jaak
Gedelegeerd bestuurder:   Peeters Julien
 
Eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren
zij doet een beroep op de eigen begeleiding

 
Basisscholen van de scholengemeenschap KOD
 
Axi-Joma:   St-Fredegandusstraat 32 - 2100 Deurne
 
Andromeda:   Herentalsebaan 484 - 2100 Deurne
 
De Linde:   Van Steenlandstraat 15 - 2100 Deurne
 
Drakenhof:   Drakenhoflaan 242 - 2100 Deurne
 
Heilig Hart:   Schotensteenweg 79 - 2100 Deurne
 
Immaculata:   Van Dornestraat 125 - 2100 Deurne
 
Mariagaarde:   G. Schobbenslaan 45 - 2140 Borgerhout
 
Sancta Maria:   Pieter de Ridderstraat 5 - 2100 Deurne
 
Sint-Bernadette:   A. Van den Bosschelaan 145 - 2100 Deurne
 
Sint-Rumoldus:   Paulus Beyestraat 153 - 2100 Deurne

Sint-Godelieve:   Van Cortbeemdelei 277 - 2100 Deurne